Medial vägledning

Vid medial vägledning får du bilder och ord förmedlade till dig. Dessa bilder och ord är en vägledning för dig, vad du behöver just nu, utifrån din livssituation eller de frågeställningar du har.
Vi har ett medium som bokas via mail till info@kroppochsjal.se