Hälsocoachning

Med individanpassade program för kostomställning, näringstillskott eller detox, får du vägledning och stöttning till ett mer hälsosamt liv just för dig. Genom ökad kunskap och inspiration samt coachning utifrån din livssituation och vardag – skapas goda förutsättningar för hållbar förändring.