Strykningsterapi

Strykningsterapi ger kraft och energi på ett emotionellt plan och påskyndar kroppens återhämtning, både mentalt och fysiskt. Genom strykningar som följer akupunkturens energiflöden och meridianer behandlar man underben och fot. Strykningsterapi används ofta de första inledande behandlingarna innan man övergår till zonterapi.